ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ สัมมนาเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 - 29 กันยายน พ.ศ. 2563

 
Picture of ผู้ดูแล ระบบ
โครงการ สัมมนาเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 - 29 กันยายน พ.ศ. 2563
by ผู้ดูแล ระบบ - Thursday, 12 November 2020, 11:21 AM
 

โครงการ สัมมนาเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 - 29 กันยายน พ.ศ. 2563 โรงแรมริเวอร์ไซด์ และอาคารรัฐสภา (เกียกกาย)   จังหวัดกรุงเทพมหานคร

1


33 words