รายวิชาที่มีอยู่

Self enrolment

ผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา

ผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา

ประกอบด้วยบทเรียนจำนวน 5 วิชา ได้แก่1. การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอ...
Course

ข่าวประชาสัมพันธ์

รูปภาพของผู้ดูแล ระบบ
หลักเกณฑ์การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดย ผู้ดูแล ระบบ - จันทร์, 18 มกราคม 2021, 3:41PM
 

        ด้วยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดให้มีโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 ครั้ง เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ...

อ่านที่เหลือทั้งหมด ในหัวข้อนี้
(134 คำ)
 
รูปภาพของผู้ดูแล ระบบ
โครงการ สัมมนาเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 - 29 กันยายน พ.ศ. 2563
โดย ผู้ดูแล ระบบ - พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2020, 11:21AM
 

โครงการ สัมมนาเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 - 29 กันยายน พ.ศ. 2563 โรงแรมริเวอร์ไซด์ และอาคารรัฐสภา (เกียกกาย)   จังหวัดกรุงเทพมหานคร

1


33 คำ